top of page
搜尋

首日準決賽順利完成, 大家都表現出色

已更新:2021年11月7日

首日準決賽已然順利完成, 感謝大家精彩的演出, 希望大定可以更進一步. 同時感謝三位評審, 今晚相當頭痛呢.

コメント


bottom of page