top of page
搜尋

「減肥」

「減肥」其實肥的確幾辛苦,亦引起好多痛症,我個人認為,減肥不一定要節食,我就最為食,係唔會節食,但係我會食得有營又要好吃,大家千其唔好以為忍肚餓就會減到,其實要小食多餐,唔好吃至100%飽感,食至緊緊唔餓就停,今日就同大家分享減肥心得,希望可以同大家分享一些輕食


Commentaires


bottom of page