top of page
搜尋

Fun分薰, 無限fun

今次係第二次做歌唱娛樂Fun分薰,Fun、分、薰:意思係開心、分享、音樂薰陶,音樂的威力真係強大,有音樂的地方就有歡樂,來參與的嘉賓都好認真演出,雖然一到出鏡個個都緊張起來,但大家都好開心咁渡過一個晚上。


大家回應我,這個節目不單可以滿足唱歌意欲,還得到我哋指導,提升唱歌技巧,簡直係出奇滿足你嘅願望,若果你都想一嘗直播唱歌,可以聯絡我哋。Comentários


bottom of page